Informácie o právnych otázkach a priebehoch procesu

Projekt e-MAT sa zaoberá tematikou optimalizácie procesu a zvýšenia efektívnosti pri cezhraničných projektoch posudzovania vplyvov na životné prostredie medzi Slovenskom a Rakúskom. Projekt e-MAT vychádza z Dohovoru z Espoo a z Aarhuského dohovoru a  je v súľade s príslušnou rakúskou a slovenskou legislatívou. Nakoľko  právna oblasť je  dôležitým základom a predpokladom pre plynulú spoluprácu, v tejto kapitole je uvedená nielen platná legislatíva oboch štátov v uvedenej tematike, ale aj príslušné právne predpisy používané v Európskej únii a na celosvetovej úrovni.  Keďže sa právny základ môže neustále meniť, sú v kapitole „aktuálne informácie“ uvedené všetky body, ktorých sa zmena dotýka.  O zmenách národých legislatív sa  vzájomne obidve strany informujú aj na spoločných stretnutiach komisie CoC.

Právny základ sa dopĺňa o znázornenie cezhraničných procesov a postupov.

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here