Center of Competence (CoC)

V rámci oblasti pôsobnosti Dohovoru z ESPOO Rakúsko – Slovensko sa oba štáty zaviazali v zmysle Dohovoru okrem iného, že si budú pravidelne a včas vymieňať informácie o vývoji nových navrhovaných činností a projektov, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie druhého štátu. Pri vplyvoch na životné prostredie susedného štátu má dotknutý štát a jeho občania právo na aktívnu účasť na povoľovacom procese projektov. Na vzájomné informovanie sa už niekoľko rokov koná dva krát ročne zasadanie komisie zástupcov orgánov, expertov a mimovládnych organizácií z oboch krajín, na ktorých sa aktuálne vzájomne informujú o stave jednotlivých projektov a povoľovacích procesov. Zároveň sa poskytujú informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch a prípadne sa prezentujú prednášky k zaujímavým témam. Tento rytmus zasadaní bol prevzatý do projektu e-MAT. V tejto kapitole sa vždy zverejňuje aktuálny protokol, poukazuje sa na budúce podujatia a v archíve sa ukladajú protokoly zo starších stretnutí CoC.


Kommission Gruppenbild

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here