Netzwerk Registrierung
Meno (*)

Invalid Input
Priezvisko (*)

Invalid Input
Titul

Invalid Input
Jazyky

Invalid Input
Ďalšie jazyky

Invalid Input
Organizácie

Invalid Input
Názov mojej organizácie (po anglicky)

Invalid Input
Krátke označenie (akronym)

Invalid Input
Druh organizácie (uviesť aj viacero možností)

Invalid Input
Iný druh organizácie (pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname):

Invalid Input
Umiestnenie organizácie

Invalid Input
Oblasti činnosti organizácie

Invalid Input
Názov Vášho oddelenia

Invalid Input
Úlohy Vášho oddelenia

Invalid Input
Moju funkciu/príslušnosť na mojom oddelení by som popísala takto… (Názov!)

Invalid Input
Poštová adresa: Organizácie, oddelenia, pán / pani, ulica, orientačné číslo, krajina

Invalid Input
Telefón na pevnú linku

Invalid Input
Mobilný telefón

Invalid Input
e-mail

Ungültige E-Mail Adresse
e-mail sekretariát

Invalid Input
Moja funkcia/úloha v procese EIA je väčšinou... (uviesť aj viacero možností)Invalid Input
Moja funkcia a úloha v procese EIA (pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname):

Invalid Input
V procese EIA sa väčšinou zaoberám nasledujúcimi činnosťami (uviesť aj viacero možností)

Invalid Input
Iné alebo ďalšie činnosti (pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname):

Invalid Input
Zaoberal som sa už nasledujúcimi typmi projektov EIA… (uviesť aj viacero možností)
Invalid Input
Uvedenie iných projektov EIA, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
Zaoberal som sa nasledujúcimi cezhraničnými projektami EIA typu (uviesť aj viacero možností)
Invalid Input
Uvedenie iných alebo ďalších projektov EIA, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
Pri nasledujúcich cezhraničných typoch projektov EIA hodnotím svoje skúsenosti skôr ako značné... (uviesť aj viacero možností)
Invalid Input
Uvedenie ďalších cezhraničných projektov EIA, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
Pracovali ste už na bilaterálnych procesoch s inými štátmi ? Ak áno, aké štáty to boli....(uviesť aj viacero možností)Invalid Input
Uvedenie ďalších štátov, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
Moje skúsenosti pri cezhraničných projektoch EIA s nasledujúcimi susednými štátmi hodnotím skôr ako značné (uviesť aj viacero možností)Invalid Input
Uvedenie ďalších štátov, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
Zaoberám sa skôr/aj právnymi otázkami EIA napr. pri potrebnej novelizácii zákona, vykonávaní nových predpisov EÚ atď.

Invalid Input
Moje skúsenosti s právnymi otázkami EIA v nasledujúcich susedných štátoch hodnotím skôr ako značnéInvalid Input
Uvedenie ďalších štátov, pokiaľ nie je možnosť výberu v predchádzajúcom zozname:

Invalid Input
V procese/projekte Espoo zastávam väčšinou úlohu… (uviesť aj viacero možností)

Invalid Input
V procese Espoo sa väčšinou zaoberám nasledujúcimi činnosťami (uviesť aj viacero možností):Invalid Input
Viac informáciíInvalid InputProsím, zadajte znaky, ktoré vidíte (*)
Prosím, zadajte znaky, ktoré vidíte  Refresh
Invalid Input
Registráciu odoslať


europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here