Zoznam projektov v cezhraničnom procese EIA

Navrhované činnosti s cezhraničnými vplyvmi

 1. Rozšírenie veterného parku v obci Kittsse
 2. Mosty Záhorská Ves - Angern
 3. Výstavba dvojkoľajnej železnice a elektrifikácia ÖBB- železnice 117, Stadlau-štátna hranica pri Marcheggu, kilometer 0,740 až kilometer 37,920
 4. D4 – obchvat okolo Bratislavy s napojením na rýchlostnú komunikáciu Marchfeld v Rakúsku
 5. Želenica
 6. Súhrnný vodohospodársky úpravný projket Dunaj na východ od Viedne
 7. Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW 3. stavba
 8. Jaslovské Bohunice I a II
 9. Koncový sklad jadrového odpadu Mochovce pre nízko rádioaktívny materiál (rozšírenie existujúceho skladu)
 10. Dočasný sklad jadrového odpadu (Integrálny sklad Bohunice, nový sklad)
 11. Nová jadrová elektráreň v areáli Jaslovských Bohuníc
 12. Technológie na spracovanie jadrového odpadu
 13. Program poľskej jadrovej energetiky
 14. 3. a 4. blok Khmelnitsky - jadrová elektráreň (KhNPP) VVER-1000 
 15. vybudovanie nových blokov jadrovej elektrárne Paksa Maďarsko
 16. Operačný program cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou na roky 2014 – 2020
 17. Plán cyklotrás SK
 18. Ropovod Bratislava (Slovnaft)- Viedeň (OMV)

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here