Glosár SK

Predložený glosár predstavuje výber najčastejšie používaných termínov environmentálnej problematiky týkajúcej sa posudzovania vplyvov na životné prostredie s uvedeným zdrojom údajov.

Ak hľadaný výraz v tejto tabuľke nenájdete odporúčame Vám použiť nasledujúce glosáre:

Služba environmentálnej terminológie a vyhľadávania (ETDS)

http://glossary.eea.europa.eu/

http://glossary.sk.eea.europa.eu/

Glosár európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sk.htm

Attachments:
Download this file (AEEG-glosár rakúsky-sk-18.11..pdf)Glosár Rakúska republika[sk]168 kB
Download this file (Glosár_final.pdf)Glosár Slovenská republika[sk]136 kB

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here