Informačný systém EIA

Na podporu pravidelnej výmeny informácií o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie medzi oboma krajinami a ich odovzdávanie verejnosti bol vytvorený informačný systém projektov zaradených do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podstatou informačného systému je zverejnenie projektu spolu s dokumentmi vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj zdokumentovanie priebehu procesu a jeho aktuálneho stavu.

 


<iframe src="/http://charon.sazp.sk/eat/emat.aspx?
&lg=sk
" width="680" height="2000"></iframe>

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here