VEDOMOSTNÁ MAPA

Vedomostná mapa alebo mind-map je nástroj na spoluprácu, ktorý má technický základ, pričom mapa jednoducho, rýchlo a prehľadne podporuje vytvorenie spoločného vedomostného základu, cielené vyhľadávanie, rozdeľovanie špecifických vedomostí atď.

Umožňuje a podporuje

  • evidenciu známych a identifikáciu nových relevantných vedomostí,
  • vybudovanie vedomostného základu (štruktúra) a jeho individuálne znázornenie otváraním a zatváraním jednotlivých vetiev,
  • združovanie informácií z vlastného základu (vlastné súbory) alebo internetu (externé súbory),
  • združovanie metainformácií (poznámky, symboly, kategórie...),
  • prepojenie tém, informácií, osôb a znázornenie významových súvislostí.

V rámci projektu e-MAT „Development and implementation of EIA – Management Tools for cross border regions in Austria and Slovakia“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ v rámci ETS A-SK, bola na základe popísaných problémov a postupov pri cezhraničných procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie vypracovaná vedomostná mapa

  • na trvalo udržateľnú inštitucionalizáciu vedomostného manažmentu pre cezhraničné EIA,
  • identifikáciu údajov, informácií a vedomostí k cezhraničnej EIA, štrukturalizáciu v rámci spoločného vedomostného základu so zameraním na používanie, spoločné rozširovanie a jednoduchšie, rýchlejšie a dvojjazyčné využívanie,
  • štrukturálne začlenenie relevantných vedomostných základov a jednotlivých vedomostí z Rakúska, Slovenska a Európy a tým ich spoločné a trvalo udržateľné využívanie.

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here